Tủ lạnh đang hoạt động thì tự ngưng và một lúc sau chạy lại, tủ lạnh có bị hư hay không và tại sao?

Không tồn tại mẫu tin