GIÁ TRỊ CỐT LỖI CỦA LỘC THIÊN PHÁT

  1. UY TÍN: Luôn lấy chữ tín làm vũ khí cạnh tranh. Giữ chữ tín như giữ mạng.
  2. CHUYÊN NGHIỆP: Luôn phục vụ khách hàng trên mức mong đợi.
  3. TRUNG THỰC: Luôn lấy trung thực làm kim chỉ nam trong đạo đức kinh doanh là nền tảng của mọi hoạt động.
  4. ĐỔI MỚI SÁNG TẠO: Luôn sẵn sàng tiếp nhận, đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc.
  5. TRÁCH NHIỆM: Luôn lấy mục tiêu phát triển hướng tới cộng đồng cũng như toàn thể xã hội, chung tay bảo vệ môi trường.

“ Triết lý kinh doanh”

“Kinh doanh tử tế sẽ nhận được sự tử tế”